خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پژوهشهای زیست محیطی در قطب جنوب

نظرها
پژوهشهای زیست محیطی در قطب جنوب
اندازه متن Aa Aa

زمستان برای پژوهشگران درمرکز پژوهشی دراقیانوس منجمد جنوبی بسیار طولانی تر بود. این گروه به مدت دوازده ماه دراین منطقه درباره محیط زیست پژوهش می کردند.

این ناحیه برای مطالعه در باره محیط زیست ایده آل است. این پژوهشگران درباره شرایط زندگی پرندگان پژوهش می کنند. آنها شرایط زندگی موجودات بسیارریزدریایی به نام پلانکتون ها را نیزمطالعه می کنند.