خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وداع ابدی رئيس جمهوری محبوب با آرژانتینی ها

Access to the comments نظرها
وداع ابدی رئيس جمهوری محبوب با آرژانتینی ها
اندازه متن Aa Aa

رئيس جمهوری آرژانتین، نستورکرشنر، روز چهارشنبه 27اکتبر در 60سالگی ودراثرعارضه قلبی درگذشت. او ازنارسائی قلبی رنج می برد و دو بارتحت عمل جراحی قلب قرارگرفته بود.
 
او نه تنها درآرژانتین، چهره ای محبوب بود و کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت.    
 
آقای نستورکرشنر، همسررئیس جمهورفعلی آرژانتین، کریستینا فرناندزبود ومدعی اصلی انتخابات ریاست جمهوری آتی سال2011 آرژانتین نیزبشمارمی رفت.
 
او درسال 2003 درحالی پست ریاست جمهوری آرژانتین را به عهده گرفته بود که این کشورهنوز بحران بی سابقه و شدید اقتصادی سالهای 2002و2001 را پشت سرنگذاشته بود.
 
بسیاری ازاو به عنوان چهره ای موفق درمبارزه با فقر و بیکاری یاد می کنند. 
 
بعد از احراز پست ریاست جمهوری، او اقصاد را بهبود بخشد و بدهی های کشورش
به صندوق بین المللی پول را باز پرداخت.
 
نستورکرشنر، همچنین با همسایگان خود سیاست دوستی و نزدیکی را اختیار کرد و روابط آرژانتین با آنها را ارتقاء بخشید.
 
او همچنین مسئولان و متخلفان دیکتاتوری سابق آرژانتین را به پای میزمحاکمه کشاند وازمادران ناپدید شدگان دوره دیکتاتوری کشورش دلجوئی کرد.     
 
رئیس جمهور کنونی آرژانتین، کریستینا فرناندز، با همسرخود دردانشکده حقوق ودرسال 1975 آشنا شد. بعد از به ریاست جمهوری رسیدن شوهر خود در سال 2003، مشاور ارشد نستورکریشنرشد ودرسال 2007 جا پای شوهر خود گذاشت وبرپست ریاست جمهوری آرژانتین تکیه زد.
 
نستورکرشنر، با سمت فرماندار، فعالیت سیاسی خود را ازاستان نفت خیز پنتاگونیان شروع کرده بود وتاسال 2003 که برنده انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین شد، چندان شناخته شده نبود.