خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وداع صدهاهزارنفری دوستداران با رئیس جمهور فقید ، نستور کرشنر

نظرها
وداع صدهاهزارنفری دوستداران با رئیس جمهور فقید ، نستور کرشنر
اندازه متن Aa Aa

صدهاهزارآرژانتینی ودوستدارنستورکرشنر، با حضوردر مقابل قصرریاست جمهوری، رئیس جمهورفقیدشان را وداع گفتتند.

خبردرگذشت او بی شک تیترتمام روزنامه های بوئنوس آیرس، پایتخت این کشورنیزبود.

یکی از دوستداران او می گوید:” او برای مردم کاری را کرد که دیگران نتوانسته بودند.” وشهروند دیگری می گوید:“من شاید موافق یا مخالف کارهای آنها باشم اما آنچه اکنون خانواده او ازسرمی گذراند خیلی سخت است”.

کریستینا فرناندز،همسرکرشنر، تا سال آتی و زمان برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری آرژانتین را به عهده دارد.

با درگذشت نستور کرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین درروزچهارشنبه 27 اکتبر، پرچم این کشوربه حالت نیمه افراشته درآمد ودرکشورهای همسایه نیزسه روزعزای عمومی اعلام کردند.

آقای کرشنر اگرچه منتقدان خود را داشت اما محبوب اکثرآرژانتینی ها نیزبود.