خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موفقییت آلمان و فرانسه دراصلاح معاهده لیسبون

نظرها
موفقییت آلمان و فرانسه دراصلاح معاهده لیسبون
اندازه متن Aa Aa

دردومین روز نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه موفق شدند خواست خود مبنی براصلاح معاهده لیسبون را به کرسی نشانند.

بر اساس توافق بعمل آمده، اتحادیه اروپا می تواند بودجه ملی کشورهای عضو این اتحادیه را بررسی کند.

در پایان نشست آنگلامرکل، صدر اعظم آلمان گفت: “توافق بعمل آمده را برای ثبات و رشد آتی خیلی مهم می دانم چرا که قابلیت های مالی کشورهای عضو قابل بررسی می شود. بدین معنا که شورای اتحادیه اروپا در آینده به عنوان دولتی اقتصادی نیز عمل می کند.”

بعبارت دیگر، برقراری انضباط وقوانین سخت تربر بدهی ها و بودجه ملی کشورهای عضو می تواند مانع بروزبحران شدید در اقتصاد این کشورها شود.

بدین ترتیب کشورهای ثروتمند عضو اتحادیه مثل آلمان و فرانسه مجبور نخواهند شد بار مالی اعضای دیگر را به دوش بکشند.

پیشنهاد آلمان و فرانسه در ابتدا با مخالفت شدید 10عضو اتحادیه اروپا روبرو شده بود.

در عین حال دوید کامرون، نخست وزیربریتانیا گفت: در حالی که ما در بریتانیا برای ساماندهی اقتصاد خود مجبور به اتخاذ تصمیمات سختی می شویم، من به بروکسل اجازه نخواهم داد تا مانع ما شود. ما موفق شدیم ازافزایش دیوانه وار 6 درصدی بودجه اتحادیه اروپا جلوگیری کنیم.”

بحران اقتصادی یونان اتحادیه را مجبور به اعطای بسته کمکی به این کشور کرده بود.

بحران یونان یکی ازدلایل پا فشاری آلمان و فرانسه برای تغییرمعاهده لیسبون بوده است.