خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توافق درباره تصویب بودجه در پرتغال

نظرها
توافق درباره تصویب بودجه در پرتغال
اندازه متن Aa Aa

در پرتغال دولت و حزب اصلی مخالف بر سر تصویب بودجه برای سال 2011 به توافق رسیدند.

دولت اقلیت سوسیالیستی به ریاست ژوزه سوکراتش و مخالفان راست میانه از حزب سوسیال دموکرات پرتغال، در بارسلون توافقی در این باره امضا کردند.

به این ترتیب از بحران سیاسی در کشور جلوگیری شد، زیرا آقای سوکراتش تهدید کرده بود در صورتی که بودجه پیشنهادی به تصویب نرسد، استعفا خواهد داد.

به گفته نخست وزیر پرتغال در بودجه مصوبه برای سال 2011 کسری بودجه به میزان 4.6 درصد کاهش یافته است، اما در سال آینده باید باز هم به میزان 500 میلیون یورو صرفه جویی شود.

گفت و گوهای دولت با حزب مخالف سوسیال دموکرات در هفته گذشته چند بار قطع شده بود، اما سرانجام روز شنبه دو طرف به توافق رسیدند.

پارلمان پرتغال روز چهارشنبه آینده درباره بودجه تصمیم خواهد گرفت، اما با توافقی که میان دولت و مخالفان حاصل آمد، این امر با مشکل روبرو نخواهد شد.

در پرتغال یکی از فقیرترین کشورهای اروپا، کسری بودجه بالای هفت درصد است.

اگر پرتغال در کاستن از کسری بودجه توفیق نیابد، ناچار می شود، مانند یونان از صندوق اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کند.