خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیکررئیس جمهور سابق آرژانتین درپاتاگونیا آرام می گیرد

نظرها
پیکررئیس جمهور سابق آرژانتین درپاتاگونیا آرام می گیرد
اندازه متن Aa Aa

صدهاهزار آرژانتینی روز جمعه، 29 اکتبر، دراطرف “کاسا روسادا“، کاخ ریاست جمهوری آرژانتین، گردهم آمدند تا رئیس جمهوری سابق خود، نستورکرشنررا وداع گویند.

خانم کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری فعلی آرژانتین و همسررئیس جمهوری سابق نیزهمراه با دو فرزند خود شوهرش را بدرود گفت.

قدرتمندترین سیاستمداردهه های اخیر آرژانتین، نستور کرشنر، اگرچه منتقدان خود را داشت ولی درعین حال ازمحبوبیت بالائی نیز دربین مردم برخوردار بود.

رییس جمهوری سابق آرژانتین، صبح روز چهارشنبه 27 اکتبر، در 60 سالگی در اثرحمله قلبی درگذشت.

درپروازی ابدی، پیکررئیس جمهوری سابق آرژانتین با هواپیمایی به زاد گاهش در استان پاتاگونیا انتقال یافت تا درآنجا به خاک سپرده شود.

با بدست گیری قدرت در سال 2003، نستورکرشنر، اقتصاد شدیداً بحران زده کشورش را ازورطه سقوط نجات داد، روابط با همسایگان خود راارتقاء بخشید و
مصونیت نظامی رهبران سالهای 1976 تا 1983 دوران دولت دیکتاتوری آرژانتین رالغووآنها را به پای میز محاکمه کشاند.