خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف جدید موثر برای مقابله با سرطان

نظرها
کشف جدید موثر برای مقابله با سرطان
اندازه متن Aa Aa

گروه پژوهشی موسسه ملی بهداشت فرانسه وگروه تحقیقات دانشکده پزشکی نیویورک، درزمینه رشد سلولهای سرطانی کشف تازه ای کرده است.

این پژوهشگران، مولکولی یافتند که درهمه غدد سرطانی وجود دارد. نام این مولکول” اف اس اچ “است.

پزشکان می توانند این مولکول را دررگهایی که غده های سرطانی را تغذیه می کنند، شناسایی کنند.

این کشف می تواند به پیشرفت علم پزشکی درزمینه سرطان کمک شایانی کند.