محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مد سبز می شود

مد سبز می شود
نگارش از Euronews

این موضوع این هفته زمین و زندگی است.

مشکی رنگی برای همه مناسبت هاست ، ولی دنیای مد سبز شده است.
در کالج مد لندن ، علم و خلاقیت با هم در می آمیزند تا به دوام پوشاک کمک کنند.

دانشجویان این کالج می گویند باید جوانان را تشویق کنیم با لباس هایی که دارند بهتر رابطه برقرار بر قرار کنند، بین لباس هایی که دارند و چیز های جدیدی می خواهند داشته باشند.تاکید آنها روی مرحله بازیافت و استفاده مجدد ازلباسها در دنیای مد است. یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد این کالج میگوید: “پروژه من ازفکراستفاده بهینه ازانرژی در خانه ها ریشه می گیرد. این با روش های معمول تولید متفاوت است. روش هایی معمولا که بر اسا س تولید انبوه در دنیای مد کار می کنند.

در این کالج با ترکیبی از خلایت ، تحقیق، آموزش و تجارت در مد می خواهند با راه را برای یک تغییر در صنعت مد باز کنند. تغیری که مد را به دوام بیشتر در طراحی و تولید پوشاک نزدیک کند. در کالج مد در لندن این تنها یک موضوع خیالی یا نظری نیست. کالج در سال 2008 مرکزی را تاسیس کرد بنام مرکز مد با دوام. این مرکزییشگامی است که می خواهد در طراحی مد راه حل های ترغیب کند که با جامعه ، محیط زیست و جنبه تجارتی هماهنگ و موزون باشد.

رئیس مرکز مد با دوام دیلیس ویلیامزمی گوید: “دوام تنها در یک پوشاک، لباس، یا یک پیراهن نیست.این بستگی به روش های تولید، روش پوشیدن و مراقبت کردن از آن پوشاک دارد که آنرا با دوام یا بی دوام می کند. ما به مواد اولیه و به فرآیند ها نگاه می کنیم. در نتیجه به روش ها و مراحل تولید فکر می کنیم، به تولید کنندگان که دست اندر کار تولید محصولات می اندیشیم. بنا بر این اگر در همان ابتدای کار ، طراح به این فکر کند که این محصول چطور باید شسته یا مراقبت شود، این ها فرصت هایی جدید در بخش تجارتی مد ایجاد خواهند کرد.

علم نقش بزرگی در دنیای مد با دوام دارد. از تحقیق در باره مواد اولیه تازه گرفته تا به حد اقل رساندن ضایعات. استفاده از اطلاعات و اسکن بدن انسان یکی از این روش هاست. پروفسور سندی بلک ایده ای بنام “ بباف به اندازه” را راه انداختها است. اندازه های بدن توسط یک ماشین سه بعدی گرفته می شود. بعد بوسیله یک ماشین پیشرفته بافندگی با روش اتو ماتیک لباس ها بر اساس آن طراحی می شوند. او ادعا می کند که این ماشین می تواند ضایعات چرخه تولیدرا به حد اقل برساند.

سندی بلک پروفسورمد در رشته طراحی پارچه و تکنولوژی هم می گوید: “مد درماهیت خود ضایعات زیادی تولید می کند. علتش هم این است که بر اساس حدس و گمان است. پس ما در وهله اول واقعا سعی می کنیم حجم تولید را کم کنیم، در وهله بعد فرایند تولید را هم با دوام تر کنیم.”

تکنولوژی های بسیار پیشرفته و تکنولوژ ی های قدیمی باید بیشتراز این با محیط زیست هماهنگ بشوند.یک راه حل بازیافت است ، جولیا کارشناس دانشجوی کارشناسی می گوید: “این بازیافت بهینه است. افزودن به ارزش یک پوشاک از طریق خلاقیت، استفاده از پوشاک و لباس های قدیمی و تبدیل آنها به یک چیز دیگر. باید به پوشاک در طول یک فرآیند زمانی نگاه کنیم ، نه اینکه فکر کنیم این شلوار جین را بیندازیم دور چون به درد نمی خورد.ولی این هنوز این شلوار جین است یا یک کت یا دامن..”

بازیافت بهینه فقط یک فکرنیست. راس بری یک فروشگاه پوشاک با مضمون محیط زیستی در شرق لندن باز کرده است. او از لباس های کهنه ای که مردم دور می اندازند استفاده می کند ، آنها رادر فروشگاه خود جمع می کند. بقیه کار با دانشجویان و طراحان کالج مد در لندن است.او می گوید:“این شلوار ها را یک دانشجوی مد که کارشناس خیاطی است طراحی کرده است.آنها یک پالتوی مردانه را پاره کردند و دوباره برش زدند و یک شلوار دوختند. ما شلوار هایی داریم که از تی شرت های قدیمی دوخته شده اند. یعنی هر کدام از این قسمت ها از تکه پشتی تی شرت تهیه شده اند. روی آنها الگو انداخته اند، به هم وصل و دوخته شده اند و حالا یک لگینگ هستند.”

به مد با دید جدید نگاه کنیم و دوباره آنرا کشف کنیم. دوخت و دوز ی که ماندگار باشد.