خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاهی به موضوع داروهای تقلبی دراروپا

نظرها
نگاهی به موضوع داروهای تقلبی دراروپا
اندازه متن Aa Aa

پلیس و سازمان های پزشکی در تلاشند از ورود سیل داروهای تقلبی به اروپا که درحال افزایش است، جلوگیری کنند. این درحالی است که مقامات آماده
می شوند اقدامات جدی وجدیدی را اتخاذ کنند تا اطمینان یابند بیماران نه داروهای تقلبی، بلکه داروهای واقعی را مصرف می کنند.

و این برنامه این هفته اروپا است.