محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه گفتگو با سردبیران: این بارسردبیر بخش اخبار یورونیوز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه گفتگو با سردبیران: این بارسردبیر بخش اخبار یورونیوز

یورونیوز فارسی کمتر از یک هفته است که بروی آنتن رفته است. سئوالات زیادی را در صفحه نظرات برای ما فرستاده اید، برای جواب دادن به این سئوالات با پیتر باراباس رییس بخش اخبارو برنامه های خبری یورونیوز گفتگویی را ترتیب دادیم.

بخش فارسی یورونیوز: سلام آقای باراباس. بعنوان سئوال اول بسیاری از بینندگان پرسیدند که چه تفاوتی بین یورونیوز فارسی و شبکه های خبری نظیر بی بی سی فارسی وجود دارد؟

پیتر باراباس: بین بخش فارسی یورونیوز با بی بی سی فارسی یک تفاوت اساسی وجود دارد از این جهت که یورنیوز برای هر ده زبان خود، اخبار یکسانی دارد اما بخش فارسی بی بی سی تنها برای مخاطبان فارسی زبان خود برنامه ارائه می دهد. بنابراین بینندگان فارسی زبان یورونیوزهمان اخباری را می بینند که مخاطبان آلمانی، عربی یا ترک زبان می بینند. اما نکته یورونیوز این است که گروهی از خبرنگاران حرفه ای از همه بخش های زبان های خارجی هستند که اخبار را برای مخاطبان خود تنظیم می کنند.

بخش فارسی یورونیوز: آیا یورونیوز فارسی تنها ترجمه ای است از زبان های دیگر این شبکه؟

پیتر باراباس: این قضاوت اشتباهی است که معمولا در مورد یورونیوز می شود. ما کار ترجمه نمی کنیم ما ده بخش زبان مختلف داریم متشکل از خبرنگاران بسیارحرفه ای که هر کدام سال ها تجریه دارند و اخبار را برای مخاطبان خود تنظیم می کنند و البته هر کدام آنها تخصص و فرهنگ خود را در اخبار خود منعکس می کنند. برای مثال یک خبرنگار آلمانی زبان، اخبار مربوط به حوزه کشور آلمان را بگونه خود تنظیم می کند که مثلا با روش تنظیم خبرهمکارعرب زبان در آن مورد فرق دارد. خبرنگار بخش عربی ممکن است آن خبر را در چارچوب گسترده ترجهانی تنظیم کند چرا که مخاطبان عرب زبان به اندازه مخاطبان آلمانی زبان، با سابقه خبرمربوط به آلمان آشنا نیستند. بنابراین کار ما ترجمه نیست. هر بخشی خبر را بر اساس منابع خبرگزاری ها، تجربه و اطلاعات خود به روش خود می نویسد.

بخش فارسی یورونیوز: بودجه یورونیوز از کجا و چگونه تامین می شود؟

پیتر باراباس: بودجه یورونیوز از راههای مختلفی تامین می شود که بخش اصلی آن را 21 سرمایه گذار که تلویزیون های ملی سراسر اروپا و فراتر از آن هستند، تامین می کنند. در ابتدا اینگونه بود که این 21 شبکه تلویزیونی دور هم جمع شدند، هزینه این طرح را تامین کردند و یورونیوزرا تاسیس کردند . طی سال های بعد، ما حامیان مالی دیگری برای تولید برنامه و گسترش برنامه ها یافتیم. اکنون ما با اتحادیه اروپا قرار داریم که بر اساس آن تعدادی برنامه تولید می کنیم و علاوه بر آن تعدادی قرارداد بازرگانی و نیز قراردادهای همکاری برای تولید برنامه ها داریم که همه آنها بنحوی تنظیم شده که یورونیوز استقلال خبری خود را حفظ کند.

بخش فارسی یورونیوز: بعنوان آخرین سئوال خیلی از بیننده ها پرسیده اند که آیا با اضافه شدن زبان فارسی سیاست سردبیری خبری شبکه یورونیوز تغییر خواهد کرد؟

پیتر باراباس: البته که سیاست خبری یورونیوزهرگز تغییر نخواهد کرد. همیشه سیاست ما این بوده که اخباررا ازدیدگاه اروپایی بطوردرست و متوازن ارائه کنیم، اخباری که بطور همزمان به ده زبان پخش می شود و این نکته ای بوده که همواره بر آن تاکید کرده ایم. ما یک خبر را فقط ازدیدگاه مخاطبان مربوط به یک زبان خاص ارائه نمی کنیم بلکه ما یک خبر تولید می کنیم و آن خبر را با اعتقاد به ارائه اخبار درست و متوازن تنظیم می کنیم.
در پایان ما به خبرنگاران جدید فارسی زبان خود که به اینجا آمده اند بسیارافتخار می کنیم . آنان خبرنگارانی حرفه ای با دریایی از تخصصند که فرهنگ بزرگ خود را نیز با خود به یورونیوز آورده اند که البته این، به یورونیوز بعد کاملا جدیدی می بخشد.