خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چهره آنگ سان سوچی

نظرها
چهره آنگ سان سوچی
اندازه متن Aa Aa

چهره ای شناخته شده در سراسر جهان، چهره ای مصمم. آنگ سان سوچی بیست سال از زندگیش را در راه آزادی و عقایدش داده است. عقایدی که بر اساس آن
می خواهد کشورش، میانمار، از زیر یوغ رژیم دیکتاتوری رها شود.
 
روزی خواهد رسید که اتحاد ملی و دموکراسی بر میانمار حکومت خواهد کرد.  بیست سال است که آنگ سان سوچی توسط دولت نظامیان تحت بازداشت در خانه است و آنها به هر شیوه ای متوسل شده اند تا دختر این قهرمان ملی، آنگ سان، و محبوبیتش را از میان ببرند.
 
آنگ سان سوچی دختر ژنرال آنگ سان است که در سال 1947 در مورد استقلال میانمار که در آن زمان برمه خوانده می شد، با بریتانیا وارد مذاکره شد. ژنرال آنگ سان یکسال بعد و زمانیکه آنگ سان سوچی تنها دو سال داشت، ترور شد.
 
آنگ سان سوچی در سال 1988 و پس از  بیست سال تحصیل در خارج از کشور از جمله در بریتانیا، به میانمار بازگشت. در این سالT میانمار دستخوش تظاهرات گسترده مردم برای دموکراسی و سرکوبی های ارتش بود.
 
… و سرانجام نظامیان حکومت را در دست گرفتند.
 
سوچی وارد سیاست شد و با گروهی از همفکرانش اتحاد ملی و دموکراسی را بنیاد نهاد و خود دبیر کلی آن را بر عهده گرفت. حکومت نظامیان او را بازداشت کرد و شرط آزادی او را خروج وی از کشور قرار گذاشت. اما آنگ سان سوچی از ترک میانمار خودداری کرد و در انتخاباتی که سال بعد دولت نظامیان تحت فشار برگزار کرد، پیروز شد.
 
اما انتخابات توسط حکومت نظامیان باطل وآنگ سان سوچی بار دیگر بازداشت شد. نتیجه این رسوایی بین المللی، اعطای جایزه صلح نوبل به آنگ سان در سال 1995 بود، اما نظامیان تسلیم نشدند. در همان سال، دولت، آنگ سان را رها کرد اما حکم بر آن داد که اگر وی میانمار را برای دیدن خانواده اش ترک کند، دیگر هرگز اجازه بازگشت نخواهد یافت.
 
آنگ سان برای بار دوم تصمیم گرفت در میانمار بماند. از دیدن کودکانش محروم بوده است و دیگر هرگز شوهرش را که در سال 1999 از بیماری سرطان درگذشت، ندید.
 
سال گذشته، آنگ سان با رهبر حکومت نظامیان ملاقات کرد و گفت آماده است دور تازه ای از همکاری میان جنبش دموکراتیکش و دولت را آغاز کند. اما مسئله این است که آیا همکاری و تعامل میان این دو امکان پذیر است؟
 
دکتر زرنی موانگ محقق در دانشگاه مطالعات سیاسی و اقتصادی لندن می گوید: “تا زمانیکه آنگ سان قادر است با قدم زدن در خیابانهای شهرهای میانمار جمعیتی به دور خود و علیه حکومت جلب کند، برای اعضای دولت مسئله ای است که
 نمی توانند آنرا نادیده انگارند”.
 
در طول بیست سال گذشته، علیرغم در یافت جوائز متعدد، آنگ سان سوچی زندگی شخصی اش را فدای کشورش کرده  اما به هدف نرسیده است. با وجود این، وی در شصت و پنج سالگی، هنوز آخرین سخن را نگفته است.