خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه تظاهرات در محل برگزاری نشست گروه بیست

نظرها
ادامه تظاهرات در محل برگزاری نشست گروه بیست
اندازه متن Aa Aa

نشست سران گروه بیست امروزو فردا در کره جنوبی برگزار می شود. سئول از چند روز پیش صحنه تظاهرات گروه های مخالف برگزاری این نشست است.

امروز نیزتظاهرکنندگان با در دست داشتن تصاویری از روسای دولتهای شرکت کننده در این نشست، نسبت به سیاست های اقتصادی و مدیریتی آنها اعتراض کردند. آنها خواستار متوقف شدن برگزاری نشست و بازگشت مدعوین به کشورهایشان هستند.

آنها می گویند برگزاری چنین نشستی منافع مردم عادی و گروه های آسیب پذیر را در برابر بحران های اقتصادی تامین نمی کند و نشستی مربوط به منافع طبقه اجتماعی خاصی است.

مسئول یکی از گروه های برگزار کننده تظاهرات می گوید:” امیدوارم این نشست تبدیل به ابزاری برای حمایت و تقویت سرمایه های مالی نشود، بلکه برعکس بتواند چاره ای بیابد تا مردم عادی از بحرانهای اقتصادی صدمه نبینند.”

پلیس کره جنوبی اعلام کرده حدود 2500 نفر روز پنجشنبه در نزدیکی محل نشست سران گروه بیست دست به تظاهرات زده اند. نیروهای امنیتی برخی از این افراد از جمله زنی را که با قصد خودکشی، روی لباسهای خود تینر ریخته بود، دستگیر کرده اند.

به گزارش خبرنگار یورونیوز، نیروهای امنیتی کره بدون چشم پوشی حتی نسبت به کوچکترین فعالیت تظاهرکنندگان، بلافاصله با آنها برخورد می کنند. این نیروها برای تامین امنیت این نشست که سران نزدیک به سی کشورجهان در آن شرکت دارند، در آماده باش کاملند.