خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایشگاه هنری درباره مواد مخدردرلندن

نظرها
نمایشگاه هنری درباره مواد مخدردرلندن
اندازه متن Aa Aa

در لندن، یک نمایشگاه هنری درباره مواد مخدربرگزارشده است.

این نمایشگاه نشان دهنده رابطه انسان و مواد مخدروتحولات تاریخی و اجتماعی مواد مخدردرفرهنگهای مختلف جهان است.

این نمایشگاه شامل فیلم، مجسمه، چیدمان، پوست، عکسهای قدیمی و ابزار استعمال مواد مخدر است.

این نمایشگاه در گالری “ولکام اگزبیشن لندن” برگزار شده است.

“مایک جی” مورخ و مدیراین نمایشگاه کتابی نیز درباره تاریخ مواد مخدرنوشته است و می گوید : “درآمریکای جنوبی شما پیپ و چپق هایی پیدا می کنید که جهارهزارسال قدمت دارند.در اروپا نیزگل خشخاش را در مقبره های دوران نوسنگی می گذاشتند. درچین “کانابیس” ویا همان گیاه شاهدانه را درقبرها دفن می کردند.”

او بر این عقیده است که از زمانی که “کریستوف کلمب” تنباکو را کشف کرد تا به امروز استفاده ازمواد مخدر جهانی و روزمره شده است.

این نمایشگاه تا 8 اسفند ماه ادامه دارد.