خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رویدادهای هنری درآلمان و اتریش

نظرها
رویدادهای هنری درآلمان و اتریش
اندازه متن Aa Aa

مجموعه ای ازیازده مجسمه که دردوران هیتلردرآلمان “نامناسب و ضدناسیونالیستی” تشخیص داده شده بود، درموزه “نوئس” دربرلن تحت عنوان “هنر منحط” به نمایش درآمده است.

این آثاردرمیان 1500 اثری بوده است که توسط رژیم نازی جمع آوری شده بود.

این مجسمه های برنزی و سفالی هنگام خاکبرداری برای ساخت مترو در برلن کشف شدند.

آثارموسوم به “منحط” درسال 1937 میلادی درنمایشگاهی با همین عنوان درمونیخ در آلمان به نمایش درآمد و پس از آن نابود یا فروخته شد.

حال بعد از 60 سال برای اولین بار، این آثاربا عنوان درمعرض دید عموم قرارگرفته است.

نوشابه نشاط آور

در یک رویداد هنری دیگر، موزه “همبرگر بانهوف” دربرلن، نمایشگاهی تحت عنوان “سوما” که نوشابه ای نشاط آوراست، برگزارکرده است.

مدیراین نمایشگاه می گوید: ““سوما” نامِ نوشابه‌ای است که با نوشیدن آن فرد به حالت خلسه فرومی رود. این نوشابه در 2000 سال پیش از میلاد مسیح نیز وجود داشته است.”

بازدید کنندگان می توانند شبی را در هتلی در این موزه بسر برند و این نوشیدنی را امتحان کنند.

انجیل با پنج حس

و همچنین در موزه “دوم” در وین اتریش، نسخه هایی از کتاب مقدس انجیل را به نمایش گذاشته است.

بازدیدکنندگان می توانند با استفاده از پنج حس خود از این نمایشگاه دیدن کنند.

یکی از متخصصان انجیل می گوید: “در این نمایشگاه سعی شده با سرگرم کردن بازدیدکنندگان آنها را به درک و به بهتر فهمیدن این کتاب مقدس دعوت کند.”

این نمایشگاه تا 10 خرداد ماه ادامه دارد.