خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تعیین روز سرنوشت برای نخست وزیر ایتالیا

نظرها
تعیین روز سرنوشت برای نخست وزیر ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

پارلمان و سنای ایتالیا روز چهاردم دسامبر جلسۀ ویژه ای را برای صدور رای اعتماد به سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر این کشور برگزار می کنند. در صورتی که نخست وزیر این کشور نتواند رای اعتماد هر کدام از این دو مجلس را کسب کند، مجبور به استعفا خواهد شد.

به همین منظور دیداری میان جیورجیو ناپولیتانو، رییس جمهوری ایتالیا با روسای پارلمان و سنای این کشور صورت گرفت. در این دیدار علاوه بر موضوع رای اعتماد به نخست وزیر این کشور، رای پارلمان به بودجۀ سال 2011 این کشور نیز مورد بحث قرار گرفت.

پارلمان ایتالیا تصویب بودجۀ این کشور را پیش از برگزاری جلسۀ رای اعتماد به نخست وزیر ایتالیا به رای خواهد گذاشت.

سیلویو برلوسکنی امیدوار است اکثریت رای اعتماد در سنای ایتالیا را به دست آورد اما برای کسب آرای لازم در پارلمان این کشور، جایی که اکثریت آن در اختیار طرفداران جیانفرانکو فینی، رییس این پارلمان است شانس زیادی ندارد.

رییس پارلمان ایتالیا و اکثریت مجلس طرفدار وی خواهان استعفای نخست وزیر این کشور به دلیل رسوایی های اخلاقی او هستند.

در صورت استعفای سیلویو برلوسکنی، رییس جمهوری ایتالیا می تواند فردی را به عنوان رییس دولت موقت تا برگزاری انتخابات 2013 در این کشور انتخاب کند. برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان نیز گزینۀ دیگر پیش رو برای تشکیل دولت آیندۀ ایتالیا خواهد بود.