خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یک روزتا برگزاری نشست ناتودرلیسبون

نظرها
یک روزتا برگزاری نشست ناتودرلیسبون
اندازه متن Aa Aa

نشست دو روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، روزجمعه 19نوامبردرلیسبون درحالی برگزارمی شود که دولت پرتغال بیسابقه ترین تدابیرامنیتی را برای برگزاری آرام این نشست بکاربسته است. تعلیق موقت قانون شینگن بین کشورهای اروپایی یکی ازاین تدابیراست تا خشونت و نارآمی نشست سال گذشته ناتو دراستراسبورگ فرانسه تکرارنشود.

خبرنگاریورونیوزکه یک روزمانده به نشست ناتو درلیسبون به سر می برد می گوید: “ نشست فردا درحالی تحت تدابیرشدید امنیتی برگزار خواهد شد که اکثر کشورهای اروپایی درشرایط خطرناک حملات تروریستی قراردارند و درپایتخت پرتغال ترس مسئولان ازبروزشورش درحین تظاهرات است. سازمان دهندگان تظاهرات ضد ناتو تخمین می زنند که ده هزارنفر روزشنبه درلیسبون گردهم خواهند آمد.” نشست هایی این چنینی هدف همیشگی فعالان ضد ناتو و ضد جهانی شدن، وطرفداران صلح هستند. رینربرون، از فعالان ضد ناتو می گوید:” واقعاً رابطه ای بین ناتو و دموکراسی وجود ندارد. ساختارهای نظامی همیشه دموکراسی، آزادی جنبش ها و آزادی عمل را نابود می کند.”

با همه این اوصاف، سران کشورهای قدرتمند جهان و اعضای ناتو برای یافتن راه کارهای جدید برای ناتو به گفتگو و بررسی خواهند نشست.