خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر اقتصاد آمریکا

نظرها
رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر اقتصاد آمریکا
اندازه متن Aa Aa

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در تازه ترین گزارش خود خبر از کندی آهنگ رشد اقتصادی جهان داد.

این سازمان پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2010 به 4.6 درصد برسد در حالی که در این سال، اقتصاد جهان چهار دهم درصد کمتر از پیش بینی این سازمان رشد کرد.

بر اساس گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، کندی روند بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا عامل کندی روند رشد اقتصاد جهان است.

این سازمان برای اقتصاد جهان در سال 2011 رشدی معادل 4.5 درصد را پیش بینی کرده است.