خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مفهوم اقتصادی کمک مالی به ایرلند چیست؟

نظرها
مفهوم اقتصادی کمک مالی به ایرلند چیست؟
اندازه متن Aa Aa

برای روشنگری بیشتر در مورد مفهوم کمک مالی به ایرلند، اکنون با “بریان لوسی” در دوبلین در ارتباط هستیم. او استاد مسائل مالی در بخش تجارت در کالج ترینیتی است. او همچنین کارشناس سابق اقتصاد در بانک مرکزی ایرلند است.

یورونیوز: آقای لوسی، با ظاهر آنچه در این مورد گذشته چه باید کرد؟ یعنی ابتدا انکار وام به عنوان راه نجات مالی و سپس درخواست این وام؟

بریان لوسی: “من فکر می کنم تنها کسانی که می توانند از این موضوع غافلگیر شده باشند، خود دولت ایرلند است. بویژه بعضی از وزیران دولت که به اصطلاح برای دفاع از دولت، گفتند که درخواست وام درکار نبوده است.

سگ های خیلبان هم می دانند که مقامات صندوق بین المللی پول در دوبلین بودند. همه می دانستند که بحث های فنی مشخصی در جریان بوده به نحوی که دولت نیز مفاهیمی چون درخواست و کمک را به کار برده است. بنابر این دولت به جای صداقت در بیان، شیوه احمقانه ای را به کار برده است.

نه به خاطر انکار موضوع، بلکه به خاطر عدم صداقت در منش و رفتار خود و جنجالی که در این رابطه ایجاد کرده است .

یورونیوز: “در ارتباط با اقتصاد ایرلند، آیا این وام می تواند آنقدر موثر باشد که آرزوی تاریخی تبدیل شدن ایرلند به یک ببر اقتصادی را زنده کند؟”

بریان لوسی: “آرزوی ببر اقتصادی زمانی واقعا تحقق یافته بود. یعنی در دهه 90 و تا حدودی هم در دهه گذشته، به خاطر جهت گیری صدراتی ایرلند در چارچوب یک اقتصاد رقابتی. بعد ما از آن موقعیت به مرحله توسعه با تکیه بر اعتبارات گام نهادیم که حرکتی غلط بود.

در حقیقت ما به چهره مشکلات ماسک زدیم. البته بخش خصوصی به نوبه خودش خیلی خوب عمل کرده است. صادرات ما به طور معجزه آسایی افزایش یافته و این شاهدی است بر اینکه صنایع ما رشد داشته است.

بنابراین زیرساخت های اقتصاد ایرلند خوب عمل کرده اند. اکنون کلید معما در اینست که بتوانیم مشخص کنیم که چگونه بانک ها خواهند توانست برای شکوفایی اقتصادی شرکت ها، اعتباراتی در اختیار آن ها بگذارند.

در حال حاضر بانک ها به هیج وجه در موقعیت تامین اعتبار نیستند. حتی اگر شرکت های در انتظار اعتبار، پروژه های خوبی هم در دست داشته باشند.

یورونیوز: “بسیار خوب، ما اکنون در مورد منطقه مالی یورو صحبت می کنیم. تجربه ایرلند چه درسی می تواند برای حل این بحران و جلوگیری از گسترش آن به ما بدهد؟”

بریان لوسی: من فکر می کنم درسی که باید گرفت اینست که دولت ها باید بتوانند به سرعت واکنش نشان بدهند. آن ها باید بتوانند این واکنش را در عین حال با منافع ملی خود تطبیق بدهند.

در بعضی کشورها، مسئله صنایع و بخش هایی از اقتصاد مطرح اند که در حال توسعه هستند. اما در زمینه بحران اقتصادی ایرلند، مسئله بیشتر به بانک ها بر می گردد.

این واقعیت که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با مسئله یونان و ایرلند چنین جدی برخورد می کنند، دلیل بر اینست که آنها می خواهند به مبارزه با سرایت این بحران به کشورهای دیگر برخیزند.

بنابراین، پرتغال، اسپانیا، یونان و ایرلند باید بتوانند وضعیت خود را تغییر دهند. در غیر اینصورت، اروپا آسیب های بیشتری خواهد دید.