خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعطای وام به ایرلند برای ثبات مالی منطقۀ یورو

Access to the comments نظرها
اعطای وام به ایرلند برای ثبات مالی منطقۀ یورو
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا روز گذشته کمک مالی به ایرلند برای خروج از بحران مالی این کشور را راهی برای ثبات مالی منطقۀ یورو دانست. اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول روز گذشته با پرداخت یک وام چندین میلیارد یورویی به ایرلند موافقت کردند.
 
اولی رن، کمیسر امور اقتصادی و مالی این اتحادیه با اشاره به کمک مالی به ایرلند گفت:” برنامۀ مالی اعلام شده که شامل یک صندوق سرمایه گذاری بالقوه برای نیازهای آیندۀ بانکداری این کشور است، به دنبال یافتن راههایی برای برون رفت از چالش های مالی این کشور است.”
  
اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول توافق کرده اند وامی بالغ بر چندین میلیارد یورو در اختیار دولت ایرلند قرار دهند. ایرلند پس از یونان دومین کشوری است که اتحادیۀ اروپا در پی نجات آن از ورشکستگی با اعطای وام بانکی است. کشور پرتغال نیز در وضعیت نامطلوب مالی قرار دارد. اما دولت این کشور می گوید نیازی به وام اتحادیۀ اروپا ندارد. 
 
ژوزه سوکراتس، نخست وزیر پرتغال می گوید:” پرتغال به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد و می تواند به تنهایی با اتکا به امکانات خود در مورد برنامۀ مالی این کشور تصمیم بگیرد.”
  
کسری بودجۀ دولت پرتغال و ایرلند این دو کشور را به خصوص در بخش های خدمات عمومی و بانکداری با مشکل مواجه کرده است. هر دو دولت اعلام کرده اند با کاهش بودجۀ خود در بخش های دولتی به دنبال اجرای طرح ریاضت اقتصادی برای مقابله با کسری بودجه در کشور خود هستند.
 
قرار است دولت ایرلند روز چهارشنبه برنامۀ خود را برای نجات اقتصاد این کشور از ورشکستگی با توجه به وام دریافتی اعلام کند.
 
به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، کاهش ده میلیارد یورو از هزینه های عمومی و افزایش پنج میلیاردی مالیات بر درآمد در این برنامه گنجانده شده است. کاهش کارمندان دولتی و همچنین کاهش حقوق کارکنان دولت از دیگر بندهای این برنامۀ ریاضت اقتصادی است.