خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

نظرها
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
اندازه متن Aa Aa

برابر اعلام سازمان ملل متحد، بیست و پنجم نوامبر هر سال روز جهانی مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. تازه ترین آمار مربوط به خشونت خانگی علیه زنان و کودکان حاکیست که به طور متوسط در هر پنج روز دو زن به خاطر اعمال خشونت در خانواده، جان خود را از دست می دهند.

لوئیز، یکی از قربانیان خشونت در خانه می گوید: “او برخاست و چاقو در دست به سراغم آمد. مرا در آشپزخانه گیرانداخت و گفت این سرنوشت تو است. ما در خانه حق تماشای تلویزیون نداشتیم. با ما مانند برده رفتار می کرد. به سراغ بچه ها می آمد و با خشونت از آنها می خواست که او را شستشو کنند و ناخن هایش را بگیرند.

بخش مهمی از کارزار جهانی علیه خشونت، همچنین کودکانی را در نظر دارد که در خانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تیر رس خشونت خانوادگی قرار می گیرند.

یک کودک این خانواده می گوید: “من حتی هنگام رفتن به مدرسه احساس دوگانه ای داشتم. از یکسو ناراحت بودم زیرا میترسیدم بروم و در غیاب من خشونتی علیه مادرم رخ دهد. اما از طرف دیگر دوست داشتم بروم تا در دسترس پدرم نباشم.”

برابر گزارش فعالان حقوق زن و نهادهای دفاع از حقوق کودک، آمار خشونت های خانگی علیه زنان و کودکان در کشورهای درحال توسعه، به ویژه به خاطر ابعاد گسترده خشونت پنهان، بسیار بیش از آمار رسمی دولت ها و یا نهاد های وابسته به سازمان ملل است.