خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح ریاضت اقتصادی دولت و نا امیدی ایرلندی ها

نظرها
طرح ریاضت اقتصادی دولت و نا امیدی ایرلندی ها
اندازه متن Aa Aa

دولت ایرلند تحت انتقاد شدید رسانه ها و مردم این کشور روز چهارشنبه 24 نوامبر طرح ریاضت اقتصادی را ارائه کرد تا بلکه درطول چهار سال آینده بانکها و اقتصاد را از ورطه سقوط برهاند.
 
در همین اثنا و با موج نارضایتی ها و اعتصابها، تحلیلگران شکی ندارند که نماینده حزب نخست وزیر در انتخاباتی که تنها در یک منطقه برگزار می شود شانسی برای پیروزی ندارد. با این حال، حزب برایان کوئن تنها با دو کرسی بیشتر در مقایسه با حزب مخالف اکثریت را در پارلمان در دست دارد. 
 
دولت ائتلافی نخست وزیر محافظه کارایرلند بریاست برایان کوئن، نخست وزیر،
 با طرح ریاضت اقتصادی چهار ساله، بر آن در صدد است تا سال 2014 حدود 15 میایارد یورو از هزینه های خود بکاهد.
 
بر این اساس؛ دولت طی 4 سال آتی یک یورو از حداقل دستمزد کار در ساعت را کم می کند، با حذف 25 هزار شغل یک میلیارد و 200 میلیون یوروصرفه جویی و با کاستن از خدمات عمومی چون بهداشت و درمان، 3 میلیارد یورو دیگر را پس انداز می کند.
  
با ناتوانی های مالی دولت و کاهش خدمات عمومی بر تعداد افراد محروم افزوده می شود و این بار نه دولت بلکه سازمانهای غیردولتی و کلیسا هستند که به کمک افراد نیازمند می شتابند.  
 
یکی از ایرلندی ها می گوید:” اخیراً گروه جدیدی از فقیران بوجود آمده است، افرادی که شغل خود را از دست داده اند، مردمی که ترس از دست دادن خانه های خود را دارند.“ 
 
بسیاری، بخاطر تورم و بحران اقتصادی قادر به باز پرداخت وام های مسکن خود نیستند.
 
ایرلندی دیگری می گوید: “ در مقایسه با پنج یا ده سال پیش، تعداد بیخانمانان به شدت افزایش یافته است، به شدت.”
 
با وخیم شدن شرایط اقتصادی، بسیاری از ایرلندهای برای در آمد و کار بهتر مهاجرت را به ماندن در این کشور ترجیح می دهند.