خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گرم شدن کره زمین

گرم شدن کره زمین
اندازه متن Aa Aa

برنامه این هفته فضا به گرم شدن کره زمین اختصاص دارد. هزاران دانشمند به کمک ماهواره ها درسراسر جهان دراین باره تحقیق می کنند. کنفرانس کانکون در مکزیک شاید بتواند جوابی به معما ی گرم شده زمین بدهد.