خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فشار اتحادیه اروپا بر پرتغال برای اخذ وام

نظرها
فشار اتحادیه اروپا بر پرتغال برای اخذ وام
اندازه متن Aa Aa

پارلمان پرتغال بودجه پیشنهادی دولت این کشور را در جلسه علنی بررسی می کند.

نمایندگان پارلمان پرتغال روز جمعه در حالی درباره بودجه سال 2011 تصمیم می گیرند که فشار برای اخذ وام خارجی روی دولت این کشور افزایش یافته است.

نسخه آلمانی زبان روزنامه فایننشال تایمز گزارش می دهد که بیشتر اعضای اتحادیه اروپا به همراه بانک مرکزی این اتحادیه، پرتغال را به اخد وام تشویق می کنند.

گزارش فایننشال تایمز می افزاید که استفاده پرتغال از وام خارجی ، به نفع اسپانیا خواهد بود چراکه شرایط اقتصادی پرتغال بسیار بر اسپانیا تاثیرگذار است.

تاکنون مقامات آلمان درباره این گزارش سکوت کرده اند. با این حال برخی از کارشناسان اقتصاد بر این باورند که در نهایت، پرتغال نیز راه ایرلند را خواهد پیمود.

بودجه پیشنهادی سال آینده پرتغال بشدت انقباضی است. دولت درصدد است تا کسری 3/7 درصدی بودجه این کشور را به 6/4 درصد کاهش دهد و این در شرایطی است که نارضایی عمومی از وضع اقتصادی افزایش یافته است.

پرتغال روز چهارشنبه را در اعتصاب سراسری سپری کرد.