خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی در سوییس، برای اخراج خارجیان مجرم

نظرها
همه پرسی در سوییس، برای اخراج خارجیان مجرم
اندازه متن Aa Aa

کشور سوییس قصد دارد روز 28 نوامبر یک همه پرسی در زمینه اخراج خارجی های مقیم این کشور که در دادگاهها محکوم می شوند، برگزار کند.

این همه پرسی توسط حزب مردم که حزبی راست گراست پشتیبانی می شود.

بنا به طرح پیشنهادی این حزب، خارجی هایی که مجرم شناخته شوند، خود به خود مشمول قانون اخراج از سوییس نیز خواهند شد. خارجی های مقیم سوییس، 22 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

طرح این رفراندم بحث های حادی را بین موافقان و مخالفان آن برانگیخته است.

اویلی ماورر، رئیس پیشین حزب مردم سوییس می گوید: “این یک رفراندم ضرور است. زیرا ارتکاب جرم توسط خارجی های مقیم سویس به تدریج هرچه بیشتر می شود و آنها باید اخراج شوند.”

اما مارلیز بنزیگر، از حزب سبز سوییس می گوید: “من فکر می کنم این کار فوق العاده اهانت آمیز است. این یک مرزکشی و جداسازی افراطی بین شهروندان است که یک چهارم جمعیت ما را زیر سوء ظن مجرم بودن قرار می دهد و این به میزان زیادی غیر منصفانه است.”

بسیاری از مخالفان این رفراندم، آنرا مغایر با اصول قانون اساسی سوییس و اصل عدالت می دانند.

در سوییس، رفراندم بخشی از سنت این کشور در زمینه دمکراسی مستقیم است.

هم اکنون گروه بزرگی از خارجیانی که به خاطر ارتکاب جرایم مختلف در زندان های سوییس به سر می برند، در انتظار نتایج این همه پرسی هستند.