خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهاجرین غیرقانونی در ترکیه

نظرها
مهاجرین غیرقانونی در ترکیه
اندازه متن Aa Aa

ما در مرز میان ترکیه و یونان، عملیات نیروهای مرزی ترکیه را دنبال می کنیم. مرز ترکیه با اتحادیه اروپا . در این مرز معبری قرار دارد که همه شب دهها نفر از آن بطور غیر قانونی عبور می کنند. بسیاری از آنها مردم فقیر خاورمیانه و آفریقا هستند.

گزارشگر…. تا روز پنجشنبه.