خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نتیجه انتخابات جمهوری گینه اعلام شد

نظرها
نتیجه انتخابات جمهوری گینه اعلام شد
اندازه متن Aa Aa

برنده انتخابات ریاست جمهوری جمهوری گینه که در 7 نوامبر برگزار شد یکماه بعد در روز جمعه 3 دسامبر، آقای آلفا کنده با 52.52 درصد آراء اعلام شد و رقیب وی، سِلو دالان دیالو شکست خود را پذیرفت.

این درحالی است که در کشورهمسایه، ساحل عاج، انتخابات ریاست جمهوری محل درگیری و کشمکش چهره های رقیب است.

آگرچه آقای سِلو دالان دیالو به نتیجه انتخابات اعتراض داشت اما با گردن نهادن به تصمیم دادگاه کشور خود گفت: “علیرغم دلایل و شواهدی که ارائه کردیم شکایات ما محق تشخیص داده نشد. اما براساس توافقات قبلی و از آنجا که تصمیم دادگاه عالی قابل استیناف نیست ما چاره ای جز تایید رای عالیترین مرجع قضایی جمهوری خود نداریم.”

از زمان استقلال گینه از فرانسه در سال 1958، این اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری گینه توصیف می شود.