خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سفر مدیر کل صندوق بین المللی پول به یونان

نظرها
سفر مدیر کل صندوق بین المللی پول به یونان
اندازه متن Aa Aa

دومینیک استراوس کان، مدیر کل صندق جهانی پول روز سه شنبه وارد آتن شد.

هدف این سفر، مذاکره با مقامات یونان درباره مهلت بازپرداخت وام 110 میلیارد یورویی این کشور گزارش شده است.

بنابر توافق یونان با اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول، این کشورمتعهد گردید تا سال 2012 وام مذکور را بازپرداخت کند، اما اندکی بعد خواستار افزایش طول دوره بازپرداخت آن شد.

در جریان این سفر، مدیر کل صندوق بین المللی پول از اتحادیه اروپا خواست تا مهلت بازپرداخت اقساط وام های یونان را بیشتر کند و بر همکاری بین اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در این زمینه تاکید کرد.

از سوی دیگر، شماری از بازنشستگان در اعتراض به سفر مدیر کل صندوق جهانی پول، با همراه داشتن پلاکاردهایی در خیابانهای آتن دست به راهپیمایی زدند.

معاون رئیس اتحادیه بازنشستگان گفت:

“ آنها می خواهند همه بازنشستگان را به فقر بکشنانند، ما با این سیاست که تنها به نفع آنهاست، مبارزه می کنیم. این سیاست به سود ثروتمندان بوده و نه بازنشستگان”.

یونان که از مدتها پیش در بحران مالی فرو رفته بود، در ماه مه سال جاری، با اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول توافقی مبنی بر دریافت وامی به ارزش 110 میلیارد یورو امضا کرده است.

دو سوم مبلغ این وام را اتحادیه اروپا به یونان پرداخت کرده است و یک سوم آن را صندوق جهانی پول.