خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آغاز بررسی بودجه سال آینده ایرلند در پارلمان این کشور

نظرها
آغاز بررسی بودجه سال آینده ایرلند در پارلمان این کشور
اندازه متن Aa Aa

برایان لنیهان وزیر دارایی ایرلند سه شنبه 7 دسامبرجزئیات بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای سال 2011 را به اطلاع نمایندگان پارلمان رساند. در بودجه سال آینده یک صرفه جویی 6 میلیاردی پیشنهاد شده است: یک سوم از راه افزایش مالیاتها و دوسوم از طریق کاهش هزینه های دولتی.

بدین ترتیب نمایندگان پارلمان ایرلند بررسی بودجه سال 2011 این کشور را آغاز کردند که گرچه بودجه ای صرفه جویانه و ریاضتی است ولی حداقل برای دریافت کمک های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ضروری بنظر می آید.

دولت ایرلند در نظر دارد با کاستن از دستمزدها و تقلیل تعداد کارکنان خود در عرض چهارسال 15 میلیارد یورو در هزینه های خود صرفه جویی کند.

از سوی دیگر وزرای دارایی اتحادیه اروپا سه شنبه طرح کمک 85 میلیارد یورویی به ایرلند را تحت شرایطی تصویب کردند. بدین ترتیب ایرلند دومین کشوری خواهد بود که پس از یونان که چند ماه پیش حدود 110 میلیارد یورو کمک دریافت کرده بود، از این کمکها برخوردار می شود.

وزاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین شرایط لازم برای برخورداری ایرلند از این کمکها را اعلام کردند. بازسازی نظام بانکی ایرلند، انجام اصلاحاتی که امکان رشد اقتصادی را فراهم بیاورد و کاهش کسری بودجه دولت ایرلند به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2015 از مهمترین این شرایط هستند.