خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بودجه سال آینده ایرلند تصویب شد

نظرها
بودجه سال آینده ایرلند تصویب شد
اندازه متن Aa Aa

بودجه سال آینده ایرلند که بر اساس برنامه های ریاضتی چهارساله دولت تنظیم شده، روز سه شنبه در مجلس این کشوربه تصویب نمایندگان رسید.

دولت ایرلند که برنامه دارد تا سال 2014 از طریق سیاست های سختگیرانه اقتصادی، 15 میلیارد یورو صرفه جویی کند، تنها در بودجه سال 2011 میلادی خود 6 میلیارد یورو صرفه جویی را پیش بینی کرده است.

این در حالیست که به طور همزمان دولت در نظر دارد کسری بودجه خود را از 11.7 درصد فعلی به 2.8درصد در چهار سال آتی کاهش دهد.

دولت ایرلند دربودجه سال آینده با کاهش حداقل دستمزد، تعدیل نیروی کار در بخش دولتی و کاستن از خدمات عمومی چون خدمات بهداشت و درمان سعی بر صرفه جویی و دستیابی به اهداف برنامه های ریاضتی چهار ساله خود دارد.

این در حالیست که دولت ایرلند همچنین برای مقابله با بحران اقتصادی، یک وام 85 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت خواهد کرد.