خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افرایش مازاد تجاری منطقه یورو

نظرها
افرایش مازاد تجاری منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

مازاد تجاری منطقه یورو در ماه اکتبر نسبت به ماه و سال قبل از آن افزایش یافت.

مازاد تجاری 16 کشور واحد پول یورو در این ماه به 5 میلیارد و 200 میلیون یورو رسید که این رقم در ماه سپتامبر 2میلیارد و 600 میلیون یورو بود.

کارشناسانT افزایش میزان تولید و صادرات را دلیل رشد مازاد تجاری این منطقه می دانند.

مازاد تجاری منطقه یورو در ماه اکتبر سال قبل 4 میلیارد و 800 میلیون یورو بود.