خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

"فیچ" رتبه اعتباری مجارستان و پرتغال را کاهش داد

نظرها
"فیچ" رتبه اعتباری مجارستان و پرتغال را کاهش داد
اندازه متن Aa Aa

موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری مجارستان را یک رده کاهش داد.

فیچ دلیل این کاهش اعتبار را، تردید در مورد اثر بخشی برنامه های اقتصادی مجارستان در مواجه با بحران بدهی های این کشور اعلام کرد.

همزمان این موسسه ، رتبه اعتباری پرتغال را هم یک رده کاهش داد.

در حالی فیچ رتبه اعتباری پرتغال را کاهش می دهد، که دو روز پیش موسسه اعتبار سنجی مودی به پرتغال در اینباره اخطار داده بود.