خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ریاست دوره ای مجارستان

نظرها
ریاست دوره ای مجارستان
اندازه متن Aa Aa

در نیمه نخست سال 2011، مجارستان به ریاست دوره ای اتحادیه اروپا می رسد. مجارستان آخرین رییس این گروه سه کشوری اسپانیا، بلژیک و مجارستان است که باید برنامه واحدی را دنبال کند. اما الویت ها چه هستند؟