خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ترافیک هوایی کاهش پیدا کرد

نظرها
ترافیک هوایی کاهش پیدا کرد
اندازه متن Aa Aa

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، یاتا، خبر از کاهش رشد ترافیک هوایی بین المللی در ماه نوامبرداد.

ترافیک حمل و نقل مسافری در این ماه 8.2 درصد رشد داشت که بسیار کمتر از 14.5 درصد ماه اکتبر بود.

ازحمل و نقل هوایی به عنوان یک شاخص مهم برای تجارت و بهبود اقتصادی یاد می شود که این کاهش رشد نشان از کاهش روند بهبود اقتصادی دارد.