خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اوراق قرضه یورو سوال پیش روی این منطقه مالی

نظرها
اوراق قرضه یورو سوال پیش روی این منطقه مالی
اندازه متن Aa Aa

حمایت از طرح انتشار اوراق قرضه یورو به عنوان ابزاری برای حل و فصل بحران منطقه مالی یورو افزایش یافته است.

اگرچه آلمان و فرانسه ، دو اقتصاد بزرگ در بین 17 کشور عضو منطقه یورو با این طرح به شدت مخالفند.

نخست وزیر یونان که در کنفرانسی در پاریس سخنرانی می کرد، گفت: اوراق قرضه یورو الزاما جایگزین مناسبی برای این شرایط تعدیل اقتصادی در کشورها از جمله کشور خود من نیست. اما می تواند ابزار موثری برای کمک به حل و فصل بحران بدهی های منطقه یورو باشد.

نخست وزیر فرانسه هم در این کنفرانس گفت: قبل از هر چیز من می خواهم یاد آوری کنم که این بحران، بحران یورو نیست. یورو ارزی قویست ، دومین پول عمده دنیاست که در حال تبدیل شدن به یک ارز اصلی ست. این بحران، بحران برخی کشورهای عضومنطقه یوروست.

پرتغال یکی از کشورهای اروپایی بحران زده است که اقتصاددانان پیش بینی می کنند به زودی به کمکهای مالی صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیاز پیدا خواهد کرد.