خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گردهم آیی سازندگان فیلمهای کارتونی در مجارستان

گردهم آیی سازندگان فیلمهای کارتونی در مجارستان
اندازه متن Aa Aa

سازنگان فیلمهای کارتونی از ده کشور اروپایی و کانادا در مجارستان گردهم آمدیند تا امکانات شراکت در هزینه های سرسام آور تولید و ، البته، سود حاصل از آنرا بررسی کنند. در کنار آن، سازمان بین المللی مستقر در بروکسل که به اتحادیه اروپا وابسته است، سهم عمده ای در تسهیل کار دارد.

در برنامه گزارشگر تا پنجشنبه.