خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض تونسی ها در داخل و خارج از کشور

نظرها
اعتراض تونسی ها در داخل و خارج از کشور
اندازه متن Aa Aa

اینها تونسی یا تونسی های فرانسوی هستند که نارضایتی خود را نسبت به رژیم پرزیدنت بن علی ابراز می کنند، اما این اعتراضها درخاک فرانسه صورت می کیرد. یکی از معترضین در تظاهرات پاریس می گوید:

“ما نمی توانیم دولتی را بپذیریم که با تقلب در انتخابات پیروز شده است. بیست سال است که همان فرد در صدر قدرت نشسته است. تا زمانیکه اقتصاد در رونق بود و طبقه متوسطی وجود داشت، تغییری در اوضاع حاصل نمی شد، اما امروز نمی توانیم رنج مردم را پنهان کنیم و مردم خواهان پاسخگویی دولتی هستند که می گوید دموکراتیک و مبتنی بر قانون است.”

در تونس، اما، بنظر می رسد دولت به ریشه مصائب مردم که مثل آتش می گسترد، بی اعتناست و وعده پرزیدنت بن علی برای ایجاد 300 هزار شغل جدید مردم را متقاعد نمی کند. یک جوان نا امید از آینده می گوید:

“ما رئیس جمهور داریم…رئیس جمهور خوبی است، اما کاری نمی کند. فقط حرف می زند و هرگز نتیجه ای از حرفهایش نمی بینید….می گوید به مسائل جوانان توجه خواهد کرد، اما هیچ خبری نیست”.

شاخص بیکاری در تونس،که در ماه سپتامبر %13.3 بود، رو به افزایش است ودولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی که در سال گذشته %3.7 برآورد شده بود، در سال جاری به %5.4 خواهد رسید.

لازم است بویژه برای جوانان ایجاد شغل شود، اما بعد از یک دهه رشد اقتصادی چشمگیر، برای دولت تونس مشکل است که بتواند در زمینه بحران مالی در اروپا که طرف عمده بازرگانیش است، در اقتصادش جهش بوجود بیاورد.

در واقع %76.13 صادرات تونس به اروپاست. در سال 2009، تنها فرانسه مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون یورو از تونس جنس خرید…و سال گذشته در جریان دیدار از تونس، وعده داد که این کشور را در صدر اولویتهای بازرگانیش قرار دهد.