خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اتهامی دیگر علیه نخست وزیر ایتالیا

نظرها
اتهامی دیگر علیه نخست وزیر ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

دادستانان ایتالیا مشغول تحقیق در باره این اتهام هستند که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر آن کشور با یک روسپی نوجوان همبستر شده و سپس با استفاده از قدرت خود آن ماجرا را پنهان نگاه داشته است.

این تحقیقات که وکیل اقای برلوسکونی آن را بی معنی و بی پایه خوانده است، آخرین اتهام مربوط به خلافکاری های جنسی و مالی به نخست وزیر میلیادر ایتالیا است که با وجود تمام این اتهامات و پرونده های تشکیل شده علیه وی بیش از هر شخصیت دیگری در تاریخ بعد از جنگ ایتالیا نخست وزیر بوده است.

این اتهام زمانی به آقای برلوسکونی وارد می شود که او از نظر سیاسی در موقعیت آسیب پذیری قرار دارد. یکی از نزدیکترین متحدان سیاسی او در چند ماه گذشته به او پشت کرده و دادگاه قانون اساسی ایتالیا هم روز گذشته مصونیت او را تا حدی لغو کرده است.

دادستانان روز جمعه سیلویو برلوسکونی و وکیل او را برای ادای توضیحات احضار کردند و در عین حال دستور بازرسی دفاتر کار چند نفر را در میلان که با پرونده مرتبط هستند صادر کرده اند.