خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال وجود نماد سیزدهم طالع بینی

نظرها
احتمال وجود نماد سیزدهم طالع بینی
اندازه متن Aa Aa

گروه کثیری که ماه بهمن به دنیا آمده اند و برج دلو را ستاره طالع خود می دانند از این پس حوت یعنی نماد متولدین اسفند را جایگزین این باور می کنند.

تعدادی از ستاره شناسان و طالع بینان اعلام کرده اند که نماد سیزدهمی هم به آنچه که دایره البروج می نامند افزوده شده است و بر این اساس ستاره و نماد طالع هر شخص بسته به ماه تولدش تغییر کرده است.

یک ستاره شناس می گوید: “هنگامی که ستاره شناسی توسعه یافت، ما بر این باور بودیم که خورشید صورت فلکی ویژه ای در جهت حرکت ستارگان بوده است اما بیش از هزاران سال پیش تاکنون، جهت صور فلکی تغییر کرده است و اکنون خورشید در جهتی متفاوت در زمان مشابه قرار دارد.”

در این باره اختلاف نظر میان طالع بینان و ستاره شناسان و گاه در جمع هر یک از این گروه ها نیز وجود دارد.

یکی دیگر از ستاره شناسان آمریکایی می گوید:“دوازده ماه طول می کشد که کره زمین به دور خورشید بچرخد و این آن چیزی است که علم ستاره شناسی، فصول و ماهها و نقطه اعتدال را بر آن نهاده ایم. ما مبنا را صورفلکی قرار نداده ایم، پس هنگامیکه برخی می گویند نماد سیزدهمی نیز وجود دارد، تنها به صورت فلکی دیگری اشاره دارند. آنها بازتعریفی به اتفاق طالع بین ها از صور فلکی دارند و تلاش می کنند تا مردم را بترسانند و توجه بیشتری را به سوی طالع بین ها جلب کنند چراکه ستاره شناس ها جای آنان را گرفته اند.”

با این حال بسیاری نمادهای دوازده یا به عبارت تازه سیزده گانه تولد را خرافه می شمارند. بسیاری دیگر نیز مجبورند که خالکوبی نماد تولد خود را بر بدنشان تغییر دهند.