خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست وزاری دارایی اروپا برای نجات یورو

نظرها
نشست وزاری دارایی اروپا برای نجات یورو
اندازه متن Aa Aa

وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو طی دیداری در بروکسل به بحثها و گفتگوهای خود در زمینه مقابله با بحران بدهیهای کشورهای این حوزه، ادامه دادند.

ای دیدار با هدف افزایش سریع ذخائر صندوق کمک به کشورهای در حال ورشکستگی اروپایی، صورت گرفته است.

کمیسیون اروپا از کشورهای حوزه یورو خواست تا حدود دو هفته دیگر یا کمک به صندوق مذکور را افزایش دهند و یا برای تقویت ظرفیت ارائه وام بانکی به کشورهای ضعیف این حوزه، اقدام کنند.

هم اکنون این صندوق دارای ظرفیتی معادل 440 میلیارد یورو است که برای مقابله با ورشکستگی کشورهایی چون یونان، ایرلند و در آینده ای نزدیک احتملا پرتغال، ناکافی بر آورد شده است.

آلمان و فرانسه که از آنها انتظار کمک بیشتری یه این صندوق می رود همواره سعی بر مقاومت در این زمینه کرده اند و هنوز پاسخ روشنی به درخواست مجدد کمیسیون اروپا برای کمک به کشورهای در حال ورشکستگی یورو نداده اند.