خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه حرکتهای اعتراضی در کشورهای شمال آفریقا

نظرها
ادامه حرکتهای اعتراضی در کشورهای شمال آفریقا
اندازه متن Aa Aa

در قاهره یک شهروند مصری در برابر ساختمان پارلمان این کشور دست به خودسوزی زد. این مرد که در اعتراض به بیکاری و افزایش قیمتها خود را به آتش کشیده بود با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
 
این حادثه یادآور اعتراضات مردمی تونس در روزهای اخیر است که در پی خودسوزی یک جوان تحصیل کرده درماه گذشته آغاز شد و به گریختن زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور انجامید.
 
به تقلید از تونس، در الجزیره نیز، روز شنبه یک شهروند الجزایری در اعتراض به بیکاری و گرانی در این کشور اقدام به خودسوزی کرده بود که در بیمارستان جان سپرد.
 
موریتانی را نیز نباید فراموش کرد که یک جوان در اعتراض به روند حاکمیت موجود کشورش، خود را مقابل پارلمان موریتانی به آتش کشید.
 
به نتیجه رسیدن اعتراضات خیابانی مردم تونس علیه حکومت وقت و مقاومت آنها در برابر سرکوب های پلیس جامعه عرب را مسحور کرده و امید را در دل مردم یک یک کشورهای عرب شمال آفریقا زنده کرده است. در کشورهای شمال آفریقا معترضان به سیاستهای دولتهایشان با الهام از جنبش مردمی تونس، مخالفتها و حرکات اعتراضی خود را آغاز کردند.
  
اعتراضات مخالفان دولت در الجزیره و اردن از جمله این حرکتهای اعتراضی است.
در عمان، پایتخت اردن، روز یکشنبه در حدود 3000 نفر از اسلامگرایان و احزاب چپ در مقابل پارلمان تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی مشکلات اقتصادی و سیاسی اعتراض کردند.