خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بودجه اتحادیه اروپا

نظرها
بودجه اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

هر ساله در بودجه اتحادیه اروپا، رقمی برای یارانه های کشاورزی و کمک به توسعه منطقه لحاظ می شود که مقدارش ثابت است. اما این پول از کجا تامین می شود؟