خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آرمسترانگ با دنیای دوچرخه سواری خدا حافظی کرد

نظرها
آرمسترانگ با دنیای دوچرخه سواری خدا حافظی کرد
اندازه متن Aa Aa

لانس آرمسترانگ دوچرخه سوار حرفه ای و فاتح مسابقات دوچرخه سواری تور فرانسه با دنیای دوچرخه سواری خدا حافظی کرد. 
 
وی ماه اکتبر سال گذشته گفته بود پس از شرکت در مسابقات دوچرخه سواری “تور دوان آندر” استرالیا رکاب نخواهد زد. روز یکشنبه این مسابقات به پایان رسید و اگرچه آرمسترانگ مقامی را کسب نکرد اما این چیزی از آوازه  و اراده این دوچرخه سوار بنام آمریکایی کم نمی کند؛ مردی که نه تنها با بیماری سرطان جنگید بلکه هفت بارپیاپی نیز فاتح مسابقات دوچرخه سواری تور فرانسه شد.  
  
در پایان فعالیت ورزشی و حرفه ای اما، آرمسترانگ 39 ساله با اتهام و تست دوپینگ روبروست؛ اتهامی که او رد می کند و تستی که نتیجه اش در مورد او هیچوقت مثبت نبوده است.