خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نیمی از ایتالیایی ها می خواهند برلوسکونی کنار رود

نظرها
نیمی از ایتالیایی ها می خواهند برلوسکونی کنار رود
اندازه متن Aa Aa

این روزها ایراد ایتالیای ها به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیرایتالیا بیش از آن که بر روی مسائل سیاستی و حکومتی آقای برلوسکونی تاکید داشته باشد بر رسوایی های اخلاقی وی متمرکزاست.

از جمله روبی، دختر18 ساله مراکشی که گفته می شود یکسال قبل با آقای برلوسکونی رابطه جنسی داشته و هفت هزار یورو نیز دریافت کرده است.

و صد البته که سیاستمدار کهنه کاری مثل آقای برلوسکونی، اتهامات وارده به خود را به انگیزه های سیاسی نسبت می دهد و می گوید چیزی در زندگی او نیست که بخاطرش شرم زده و سرافکنده باشد.

اما دادگاه میلان اخیرا مدارکی دال بر روابط جنسی و غیرقانونی نخست وزیر را به مجلس این کشور فرستاده است و در ادامه تحقیقات شاید به زودی به بازرسانش اجازه دهد تا از خانه آقای برلوسکونی نیز بازرسی بعمل بیاورند.

بر اساس انعکاس نتیجه یک نظر سنجی در روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا، نزدیک به نیمی از ایتالیایی ها فکر می کنند که به خاطر رسوایی های اخلاقی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا باید از قدرت کناره گیری کند.