خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برگزاری مراسم یادبود فاجعۀ هولوکاست در مجلس آلمان

نظرها
برگزاری مراسم یادبود فاجعۀ هولوکاست در مجلس آلمان
اندازه متن Aa Aa

آلمان امسال در روز پنجشنبه، ۲۷ ژاویه، برای شانزدهمین بار مراسم یادبود قربانیان هولوکاست را برگزار کرد. این مراسم در مجلس آلمان با حضور مقام های سیاسی بلندپایۀ این کشور برگزار شد.

امسال یکی از بازماندگان گروه اجتماعی “سینتی و روما” در مجلس آلمان سخنرانی کرد. این عده در آلمان نازی به عنوان کولی شناخته می‌شدند و تحت پیگرد بودند.

آنها در دوران آلمان نازی از گروه‌های غیریهودی‌ای بودند که مشکلی اجتماعی به شمار می‌رفتند و رژیم نازی بسیاری از آنها را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاد.

۶۶ سال پیش در روز ۲۷ ژانویه سال ۱۹۴۵ آخرین بازماندگان اردوگاه مرگ “آوشویتس” از آن آزاد شدند. آوشویتس اکنون نمادی از کشتار جمعی در آلمان هیتلری است.

برای یادبود واقعۀ هولوکاست در سراسر جهان آئین‌هایی برای قربانیان ناسیونال سوسیالیسم برگزار می‌شود. نشست‌های کتابخوانی، کنسرت، نمایش تئا‌تر یا راه پیمایی برای بزرگداشت این قربانیان از آن جمله هستند.