خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

غارت اموال و تخریب، نتایج نا آرامی های شب گذشته در قاهره

نظرها
غارت اموال و تخریب، نتایج نا آرامی های شب گذشته در قاهره
اندازه متن Aa Aa

به آتش کشیدن ساختمان حزب حاکم مصر، یکی از پیامدهای نا آرامی های جمعه شب بود. در این درگیری ها خودروهای پلیس و ساختمانهای دولتی نیز به آتش کشیده شدند.

یک شهروند مصری می گوید:“درگیری و زد وخورد در تمام شب ادامه داشت زیرا جوانان سالهاست که تحت سرکوب حکومت هستند.”

شهروند دیگری می گوید:“در نهایت تفاوتی میان دولت قبلی و دولتی که قرار است معرفی شود، وجود ندارد. آنها همیشه برای ثروتمندان جامعه کار می کنند و نماینده طبقه فقیر نیستند.”

وضعیت کنونی قاهره پس از پایان حکومت نظامی حاکی از تخریب و غارت اموال است که جمعه شب صورت گرفت. اینک، نگرانی از اینست که آیا این وقایع، امروز و روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت؟