خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات همزمان در سه کشور عربی

نظرها
تظاهرات همزمان در سه کشور عربی
اندازه متن Aa Aa

همزمان در روز جمعه تظاهرات در سه کشور عربی ادامه یافت.

علاوه بر مصر، کشوری که در آن مخالفان خواهان برکناری حسنی مبارک، رییس جمهوری هستند، در تونس که الهام بخش خیزشهای اخیر در کشورهای عربی است معترضان می گویند محمد غنوشی نخست وزیر نیز باید برود. پلیس تونس برای پراکندن معترضانی که مقابل ساختمان نخست وزیری تجمع کرده بودند از گاز اشک آور استفاده کرد.

اما در امان، پایتخت اردن احزاب اسلامی و چپ و نیز اتحادیه های صنفی در کنار هم و با برگزاری یک راهپیمایی سه هزار نفره، خواستار برکناری سمیر رفاعی، نخست وزیر اردن شدند. تظاهر کنندگان اردنی خواستار آزادی های فراگیر و تغییرات سیاسی هستند.

از تونس تا مصر و از مصر تا اردن، آنچه که وجه مشترک اعتراضات مردمی است؛ گرانی، فساد دولتی، فرصت های نابرابر اجتماعی، عدم آزادیهای سیاسی و حکومت هایی هستند که تحمل خواست های دموکراتیک ملت های خود را ندارند.