خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ناامنی خیابان های قاهراه را تهدید می کند

Access to the comments نظرها
ناامنی خیابان های قاهراه را تهدید می کند
اندازه متن Aa Aa

همزمان با افزایش اعتراضات مردمی علیه دولت حسنی مبارک در مصر،گسترش ناامنی نیز پایتخت نشینان را در این کشور تهدید می کند.

شیشه های کسته،فروشگاههای غارت شده و لاشه خودروهای به آتش کشیده شده واضح ترین تصاویری است که می تواند شرایط کنونی خیابان های قاهره را توصیف کند.

در این بین گروهی از جوانان اعضای کمیته های محلی مصر با در دست داشتن اسلحه سرد همچون چاقو و باتوم سعی در حفظ امینت محله های خود دارند.

با وجود اینکه گروهای بزرگی از نیروهای پلیس در خیابان ها ی قاهره حضوردارند اما هنوز اعضای کمیته های محلی حفاظت تاز مناطق مختلف شهر را در ذدست دارند. آنها می گویند که به پلیس های حکومتی بی اعتمادند.

وزارت کشور مصر روز دوشنبه دستور داد تا برای افزایش امنیت و جلوگیری از جرایم پلیس به خیاببان های قاهره باز می گردند.طی روزهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان از زندان های مصر فرار کرده اند و این امر باعث افزایش ناامنی در این کشور شده است.