خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لایحه فراگیر تامین اجتماعی در اروپا

نظرها
لایحه فراگیر تامین اجتماعی در اروپا
اندازه متن Aa Aa

لایحه تعمیم بیمه تامین اجتماعی به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعی است که از چند ماه پیش توجه قانونگذاران پارلمان اروپا را به خود جلب کرده است.

اما نکات مهم این لایحه چه چیزهایی هستند؟