خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح فروش جنگل های دولتی در پارلمان بریتانیا

نظرها
طرح فروش جنگل های دولتی در پارلمان بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

تصمیم دولت بریتانیا برای فروش برخی از جنگل های تحت مالکیت دولتی با مخالفت طرفداران محیط زیست و مردم روبرو شده است با اینحال وزیر محیط زیست بریتانیا می گوید هنوز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده و گفتگوها در پارلمان بریتانیا تا 12 هفتۀ دیگر بر سر این طرح ادامه خواهد داشت.

ماری کری، یکی از اعضای پارلمان بریتانیا که با این طرح مخالف است، می گوید:” مردم وقتی کسی را از دست می دهند به یاد او یک درخت می کارند، کاشتن درخت برای به میراث گذاشتن یک سرمایۀ ارزشمند برای نسل های آینده است. فکر می کنم محاسبات لازم برای این طرح صورت نگرفته است. مارگارت تاچر در دهۀ هشتاد همین برنامه را داشت اما عملی نشد.”

دولت انگلیس هزینۀ بالای نگهداری این جنگل ها را دلیل اصلی این طرح عنوان کرده است.

یکی از نمایندگان محافظه کار پارلمان بریتانیا اما با حمایت از این طرح می گوید:” برای اطمینان از حفاظت این جنگل ها توسط خریداران می توان قوانینی را طرح کرد، مثل قانون عدم قطع درختان و قطعه قطعه کردن جنگل ها.” به گفتۀ این نمایندۀ پارلمان که سابقۀ دهساله در امور جنگلداری بریتانیا دارد، نگهداری این جنگل ها بار سنگینی بر دوش دولت است و هزینۀ زیادی را طلب می کند.

طرح فروش بیش از 253 هزار هکتار از جنگل ها به منظور مقابله با کسری بودجۀ بریتانیا از سوی دولت این کشور مطرح شده و قرار است طی ده سال به متقاضیان واگذار شود.

به نوشتۀ روزنامۀ ساندی تایمز بیش از 140 جنگل دولتی قرار است در این طرح به فروش برسد. به گفتۀ وزیر محیط زیست بریتانیا، 75 درصد از این جنگل ها مصرف تجاری دارند.