خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حریق به استقبال کارناوال پایتخت برزیل رفت

نظرها
حریق به استقبال کارناوال پایتخت برزیل رفت
اندازه متن Aa Aa

حریق در پایخت برزیل، روز دوشنبه انبارهای مرکز پشتیبانی کارناوال مشهور این شهر را نابود کرد.

هرسال بیش از 700 هزار گردشگر خارجی، اواخر زمستان برای تماشای کارناوال به شهر ریو دو ژانیرو می روند امسال اما مشخص نیست که با وقوع آتش سوزی در چهار انبار اصلی این مراسم تفریحی، کارناوالی در کار باشد.

“ باور کردنی نیست. این یک بی احتیاطی بزرگ بوده است. مردم باید این کارناوال و مدارس سامبا را دوست داشته باشند. این فقط درباره سامبا نیست این فرهنگ ماست. یک کار است، کارگرانی وجود دارند که با آن درگیرند و درآمد بسیاری از آن تامین می شود.”

“ما همه چیز را از دست دادیم. این مصیبت بزرگی است. این محصول یک عمر زندگی بود که ما دوستتش داشتیم و مراقبش بودیم و حالا می بینیم که در یک دقیقه خاکستر شده است.”

این آتش سوزی در حالی است که کمتر از یکماه تا برپایی کارناوال شهر ریودو ژانیرو باقی است.

مسئولان مدارس سامبا و کاناوال مشهور پایتخت برزیل می گویند که تلاش می کنند تا این کارناوال را روز سیزدهم اسفند مطابق با برنامه قبلی برگزار کنند.